Een werkvloer waar pit in zit!

Elk bedrijf wil dat zijn werknemers optimaal presteren. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat werknemers fit in hun hoofd zijn en goed in hun vel zitten. Dat is al uitvoerig bewezen in tal van onderzoeken. De meest recente Vlaamse Werkbaarheidsmonitor (2016) toont echter aan dat 34,2% van de werknemers problematisch psychisch vermoeid is, waarvan 12,3% acuut problematisch. Ook het welbevinden op het werk en de werk-privébalans zijn significant afgenomen tegenover de vorige meting in 2013. Het is geen overbodige luxe dus om goed te zorgen voor het menselijk kapitaal op je werkvloer.

rawpixel-303966-unsplash.jpgDe Belgische en Europese regelgeving stuurt veelal aan op een preventieve aanpak en wil werkgerelateerde problemen daarmee voorkomen. Bij Studio Ranonkel bekijken we dat net iets anders en hanteren we een positieve insteek. Met het programma “Energiek op de werkvloer” willen we werknemers versterken en gaan we uit van de talenten en copingmechanismen die al aanwezig zijn. Dat vullen we aan op een oplossingsgerichte manier. Het streefdoel is een werkvloer te creëren waar pit in zit en waar werknemers helemaal tot bloei komen. Verwacht je dus aan een heleboek tips en tricks om daartoe te komen.

We focussen op drie aspecten die bijdragen aan energieke werknemers: mentale veerkracht, voeding en beweging. Uit onderzoek blijkt dat deze drie pijlers elkaar sterk beïnvloeden. Bovendien kan je een werkomgevingzodanig organiseren dat je er een positieve invloed op hebt. Daar zit wel wat potentieel in, toch?

Omdat elk bedrijf of organisatie anders is en andere behoeften heeft, hebben we een aanbod uitgewerkt dat opgebouwd is uit modules. Zo kan je aan de hand van die modules een traject uitstippelen op maat. Klinkt een beetje zoals Tetris spelen, maar laat je niet afschrikken, het is heel eenvoudig. Voor de meeste modules kan je bovendien een tussenkomst krijgen via de KMO-portefeuille.

Je kiest voor één of beide basismodules en kan die uitbreiden met de plusmodules!

Basismodules

 • Basisworkshop voor werknemers
  • 2u30 met pauze
  • max. 30 deelnemers

De basisworkshop is een wervende workshop voor werknemers waarbij alle aspecten van het programma aan bod komen. Met deze workshop willen we een zaadje planten en werknemers stimuleren om actief rond hun mentale en fysieke gezondheid aan de slag te gaan.

 • Bedrijfscoaching
  • 20-40u (afhankelijk van de grootte van de organisatie)
  • voor management en changemakers 

Met een projectteam (samengesteld uit leden van het management en/of changemakers) gaan we aan de slag om te bekijken hoe we de werkomgeving zodanig kunnen organiseren dat ze positieve gedragspatronen stimuleert rond de drie aspecten: mentale veerkracht, voeding en beweging. Daarbij zijn interventies mogelijk op verschillende terreinen: afspraken en regels, informeren en communiceren, de fysieke omgeving en zorg. We doorlopen daarbij grosso modo de volgende stappen.

1. Organisatiescan

De organisatiescan bestaat uit een bevraging van de werknemers, een analyse met het projectteam van de huidige situatie en evt. enkele diepteinterviews of focusgroepen. We richten ons daarbij op wat er al aanwezig is (de sterktes dus) en wat er kan verbeterd worden, zowel binnen het bedrijf als in de omgeving.

2. Uitdagingen formuleren

Op basis van de organisatiescan gaan we enkele beleidsuitdagingen formuleren en hier prioriteiten in bepalen. Waar willen we op inzetten? Wat is de visie op dit vlak?

3. Actieplan opstellen

We werken een SMART-actieplan uit. Dit wil zeggen dat we doelstellingen en acties bepalen die specifiek, meetbaar, acceptebel, realistisch en tijdsgebonden zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld afspreken dat we tegen midden volgend jaar nastreven dat de helft van de werknemers minstens op 75% van de werkdagen met de fiets naar het werk komt.

4. Implementeren

Als laatste stap begeleiden we het implementatieproces van het actieplan.

Plusmodules

 • Vervolgworkshops “Mentale Veerkracht”
  • 3 x 2u
  • max. 12 deelnemers per traject
  • deze module kan alleen maar in combinatie met de basisworkshop voor werknemers

Het leven kent zijn ups en downs, ook in het werk dat je doet. Mentale veerkracht is het vermogen om hiermee om te gaan. Het maakt dat je bij een tegenslag terug op je voeten terechtkomt en dat je er misschien zelfs steviger uitkomt dan tevoren. Wie veerkrachtig in het leven staat, weet zich beter staande te houden temidden van alle stressoren die op ons afkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat veerkracht getraind kan worden. Er zijn allerlei tools en trucjes die je kan aanleren om je mentale veerkracht te verbeteren. In deze workshopreeks trekken we die trukendoos open. We referen ook nog regelmatig naar de twee andere aspecten: voeding en beweging.

 • Workshop “Gezond (en snelle) lunchkes en tussendoortjes”
  • 1u
  • max. 12 deelnemers
  • kan doorgaan in bedrijfskeuken of bedrijfskantine

nielsen-ramon-510278-unsplash.jpgHet is natuurlijk aantrekkelijk en gemakkelijk om ’s middags een broodje uit te halen. Maar zo gezond is dat niet. Met deze workshop willen we aantonen dat je op de tijd dat je staat te wachten in de broodjesbar al snel zelf een eenvoudige lunch in elkaar hebt gestoken. Of je bereidt hem op 1-2-3 thuis. We hebben het ook even over gemakkelijke en toch gezonde tussendoortjes.

Na de workshop kan je die gezonde lunch meteen smakelijk opeten!

 • Workshop “Yoga
  • 1u
  • max. 20 deelnemers

Bedrijfsyoga helpt om werknemers gezond en ontspannen te houden ondanks een hoge werkdruk. Werknemers die minder stress ervaren zijn gelukkiger, kunnen zich beter concentreren & denken meer out of the box. Bovendien is yoga voor iedereen toegankelijk.

jon-tyson-542800-unsplash.jpgDe optimale manier om yoga te beoefenen is in losse kledij op een antislipmatje in een vergaderzaal (of andere stille ruimte). Indien dit moeilijk te organiseren is kunnen de lessen worden aangepast.

De duur en het type van een yogales op het werk kan variëren op basis van het schema van de werknemers & de faciliteiten binnen uw bedrijf. De oefeningen zijn concreet en de werknemers kunnen ze nadien toepassen in hun dagelijks leven en op de werkvloer.

Ism Carina Van Raemdonck

offerteknop